SAL7360, Act: V°105.1 (228 of 667)
Search Act
previous | next
Act V°105.1  
Act
Date: 1466-12-13

Transcription

2018-11-22 by myriam bols
It(em) joes nijs als geleid totte(n) seke(re)n goide(n) willems wile(n) vand(er) hoeve(n) geleg(en)/
te werchte(r) ter eenre sijd(en) ende machiel eelwijts ter ande(re) die tegen/
malcande(re)n dach van rechte hadden op heden voir hen dienen(de) hebbe(n)/
dien dach verlinct gecontinueert en(de) uutgestelt gesamend(er) hant tot/
van in dijssendaige naistcomen(de) over viii daige ov te mistide om/
alsdan te diene(n) voir meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(en) gelijc hij op heden/
gedient soude hebben cor(am) scabinis in scampno dece(m)br(is) xiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-14 by Xavier Delacourt