SAL7360, Akte: V°105.4-R°106.1 (230 van 667)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°105.4-R°106.1  
Act
Datum: 1466-12-13

Transcriptie

2018-11-22 door myriam bols
It(em) de vors(creven) gheert en(de) zijn wijf hebben overgegeve(n) ende ge/
consenteert hue(re)n vors(creven) borghen dat zij vanden yersten houwe/
die zijn en(de) vallen sal van iii dachmalen boschs desselfs/
gheerts en(de) sijns wijfs geleg(en) inde p(ro)chie van pellenberch t(er)/
tussce(n) lodewijken roela(n)ts borg(er)meest(er)s te loven(en) ter eenre sijde(n) ende/
de strate ald(air) ter ande(re) trec vercoepen en(de) ten hoochsten bringen/
selen moigen om hen dair metten(n) pe(n)inge(n) d(air) af comende te lossen
//
En(de) oft zij d(air) mede niet toeenq(ua)me(n) om de selve lijfpen(sien) mette(n) ach(ter)stelle/
coste en(de) co(m)me(r) d(air) op geloepe(n) geheelic d(air) mede te lossen en(de) hen te/
ontheffen soe hebben zij geconsenteert dat zij dat gebrec trecke(n)/
en(de) verhalen selen aende tiechelrye den selve(n) gehuyssce(n) toebehoiren(de)/
geleg(en) inde p(ro)chie van libbeke Et t(antu)m eisd(em)
Nagekeken doorMi-Je Van Gils
ModeratorMi-Je Van Gils
Laatste update:: 2016-06-14 door Xavier Delacourt