SAL7360, Act: V°115.2 (249 of 667)
Search Act
previous | next
Act V°115.2  
Act
Date: 1466-12-18

Transcription

2018-11-30 by myriam bols
Item want lonijs van udekem als geleit ov(er) lanc na des(er) stat recht/
comen en(de) beleit is geweest tot allen den goeden have en(de) erve/
willems vand(er) hofstat en(de) jouffr(ouwe) lijsbetten vand(er) rivie(re)n zijns wijfs/
hem metten scrijven vand(er) stat voir zijn wettich gebrec dat/
hij opde vors(creven) gehuyssche spreken(de) hadde hem hadde doen leve(re)n/
de goede d(er) selver gehuyssche gescreve(n) ind(er) cedullen hier na d(air)/
aen hem de selve gehuyssche ongebruyc deden en(de) op heden dach/
va(n) rechte hadden aldair zij niet come(n) en zijn Soe hebben de/
vo(n)nissen der scepen(en) van loven(en) ter manessen smeyers gewesen/
dat men den vors(creven) lonijse houden sal inde macht van zijne(n) vors(creven)/
beleide vanden selven goeden zoe verre dat noch voir/
hen comen is p(rese)ntib(us) o(mn)ibus scabinis dec(embris) xviii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-14 by Xavier Delacourt