SAL7360, Act: V°117.5 (258 of 667)
Search Act
previous | next
Act V°117.5  
Act
Date: 1466-12-23

Transcription

2018-11-30 by myriam bols
Item peter vander hoeve(n) die als procur(eur) claus de coste(re)/
zijns sweers onlanx metter stat brieve hem heeft doen/
leve(re)n zeke(re) goede mathijs wilen van steenbroec te/
herssele gelegen d(air) op de vors(creven) claus de coste(re) va(n) ii guld(en) rijd(er)s/
lijftochten besedt is met scepen(en) brieve(n) va(n) lov(en) va(n) int jair xiiii[c]/
liii januarii ii[a] En(de) op heden dach va(n) rechte hadd(en) d(air) ind(en) selven/
hem opden dach va(n) heden te rechte gep(rese)nteert te rechte d(air)/
niemant come(n) en is Pr(ese)ntib(us) scab(inis) in scampno dec(embris) xxiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-14 by Xavier Delacourt