SAL7360, Akte: V°119.2 (262 van 667)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°119.2  
Act
Datum: 1466-12-22

Transcriptie

2019-01-10 door myriam bols
It(em) sal jacop den voirscr(even) henrico hier af doen behoirlijcke/
guedinghe ende vestich(eit) alsulke dat hem nae recht genoech/
zij ende genoech doen ende waarscap gelove(n) ende dat/
warande(re)n opden voirs(creven) rinsche gulden(en) te xx stuv(er)s erflijck/
als voe(r) allen den co(m)mer dair voe(r) uuytgaen(de)/
Ende op alle de voirs(creven) manie(re) heeft de voirs(creven) jacop de goede/
gelijck die vore verhaelt ende verclairt staen den voirs(creven)/
henr(ico) uuytgegev(en) ende henric(us) die genome(n) van hem ende/
heeft int toeslaen ende aenghaen vander selver comenscap/
de voirs(creven) jacop vanden selven henrico den godspe(n)ninck/
ontfaen ende behouden Seggende ende slaende den selve(n)/
henr(ic) in zijn hant houdt siet god gever u soe vele/
ghelucx mede als ick gherne hadde ick outs u bat/
dan yemande anders
Nagekeken doorMi-Je Van Gils
ModeratorMi-Je Van Gils
Laatste update:: 2016-06-14 door Xavier Delacourt