SAL7360, Act: V°124.2,R°126.1 (273 of 662)
Search Act
previous | next
Act V°124.2,R°126.1  
Act
Date: 1466-12-16

Transcription

2019-09-26 by myriam bols
Tvo(n)nisse vand(en) gedinge dat voer meye(r) en(de) scepen(en) van loven(en) geweest/
es tusscen pauwelse bloc die voer gebrec van twee rijd(ers) lijftochte(n) come(n)/
en(de) beleit es tot alle(n) den goede(n) have en(de) erve henr(ix) wile(n) zwaus/
in deen sijde ende goirde hanck(ar)t die va(n) voe(r) uut machte va(n) scepen(en)/
brieve(n) van loeven(en) spreken(de) ind(er) best(er) vorme(n) oic geleit es totten/
goede(n) have en(de) erve desselfs henr(ix) wile(n) zwaus in dande(re)/
Ald(air) [jan van pamele gehate(n) van daelhem met p(ro)curacien ind(er) best(er) vormen ond(er) der statt segel va(n) loeven(en) hem gemaict bij] de(n) vors(creven) pauwel(en) bloc inden rechte dede lesen diverse erfgoede/
te binckem geleg(en) en(de) oic seke(re) schape ald(air) hove en(de) hore(n)vee ald(air)/
inden hove des [voirs(creven)] wile(n) henr(ix) wesen(de) Seggen(de) en(de) meyntine(re)nde/
dat die goede toebehoirde(n) de(n) vors(creven) henr(icke) wile(n) zwaus en(de) dat/
boot hij te thone(n) hopen(de) dat hem die tot voldoene van sijne(n)/
vors(creven) scep(enen) brieve(n) volgen souden en(de) sculdich wae(re)n te volgen des/
hij hem getroeste tot den rechte D(air) op de vors(creven) goird met/
zijne(n) vors(creven) beleide hem v(er)antweerden(de) dede segg(en) dat he(m) tselve/
beleit bekint was en(de) lach ond(er) de wet tot dien ynde en(de) (con)dicie(n)/
dat hij d(air) mede verhale(n) en(de) v(er)reyck(en) soude aende goide svors(creven)/
wile(n) henr(ix) alle sijn wettige gebreke van borchtochte(n) en(de) and(er)s/
die hij te(n) vors(creven) henr(icke) w(er)t hadde de welke hij p(rese)nteerde te/
groetsen bij sijnre eedt ende want dan sijn beleit ouder/
wae(re) dan de vors(creven) scepen(en) br(ieven) vors(creven) Soe hoopte hij dat hem
//
tot behoef en(de) voldoene van sijne(n) vors(creven) gebreke de vors(creven) goide/
volgen souden en(de) sculd(ich) wae(re)n te volgen met meer word(en)/
bij beide(n) vors(creven) p(ar)tien geallig(er)t Was gewijst met/
dese(n) worden nae aensprake en(de) v(er)antweerd(en) van beiden/
p(ar)tien dat de vors(creven) goird zijn gebrec groetsen soude nae/
sijnd(er) eet en(de) d(air)entind(en) recht cor(am) scabinis in scampno/
decembr(is) xvi
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-14 by Xavier Delacourt