SAL7360, Act: V°133.2 (288 of 667)
Search Act
previous | next
Act V°133.2  
Act
Date: 1466-12-24

Transcription

2019-01-16 by myriam bols
Alsoe op heden bij den rade vand(er) stad come(n) zijn jan vand(er)/
brugge(n) gehete(n) mette(n) ghelde met marie(n) zijnen wive hen/
beclagende dat yde boydens weduwe mathijs wilen h(er)dans/
tande(re)n tide(n) en(de) noch onlanx opgebroke(n) heeft gehadt/
alsulke(n) put als zij heeft een wile tijts gehoude(n) acht(er) hue(r)/
huys liggende op de veem(er)ct neve(n) de woeni(n)ge der voirscr(even)/
gehuyssce(n) dair inne zij vergaderden alle vuylicheit vande(n) voirs(creven)/
huysen Bove(n) dien dat de meest(er)s vander stad onlanx met/
consente vande() p(ar)tie(n) in beyden zijden ende te geliken coste op/
de plaetse [ald(air)] geweest hebbe(n) dair zij ond(er) dande(re) met huerre/
uutspraken cleerde(n) ende der voirs(creven) weduwe(n) bevalen dat zij de(n)/
voirs(creven) put vullen soude en(de) gevult late(n) tot d(er)re tijt toe dat/
met vo(n)nisse va(n) scepen(en) va(n) loeven(en) and(er)s dair op soude zijn/
gewijst ende de voirs(creven) wed(uwe) genoech bekinde de sake alsoe/
gehandelt te zijne Es bij t(er)minacie(n) vand(er) stad uutgesproken/
dat de voirs(creven) wed(uwe) den voirs(creven) put vullen soude en(de) also laten/
tot d(er)re tijt dat meye(r) ende scepen(en) te(n) coste van ongelijken/
den gront selen hebben gevisenteert en(de) dat met vo(n)nisse alsoe/
sal werde(n) gewijst wat vander sake(n) zijn sal Actu(m) in pleno/
(con)silio dec(embris) xxiiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-14 by Xavier Delacourt