SAL7360, Act: V°145.4,R°146.1 (318 of 667)
Search Act
previous | next
Act V°145.4,R°146.1  
Act
Date: 1467-01-19

Transcription

2019-01-27 by myriam bols
It(em) jan lijse woenen(de) te jandraing en(de) wouter lijse sone wilen/
wouters oic vanf jandraing in p(rese)ncia hebbe(n) gelooft ongesund(er)t/
en(de) onverscheiden he(re)n henricke steyman prior des godshuys vand(en)/
troene henrico sijnen sone in zijnen name arnoldo kyp secretar(is)/
joffruwe johanne weduwe jacops wilen de gruyte(re) en(de) henrico/
vander ryvie(re)n hue(re)n knape in hae(re)n name en(de) den wettigen/
kynde(re)n lodewijcx wilen vanden meersberghe die zekere renten/
beide erflic en(de) lijftochte na inhout van scepen(en) brieven van lov(enen)/
d(air)af hebben aen en(de) op de goede wilen wae(re)n jonch(e)r baudewijns/
wilen van glymes te jandraing te gheete en(de) elswair dair/
omtrent gelegen Dat zij alle de vruchten renten ende/
proffiten hoedanich die zijn van hoven ca(m)men beempden/
eeuselen landen bosschen oft ande(re)n goeden die achter dit jair
//
van e(n)nich van dien comen zullen mogen tot behoeft der voirscr(even)/
rintiers bringen zullen van tijde te tijde inder stat wissel van/
loven(en) zonder elswair te keren oft te laten gaen Om dair/
af en()de dair aen den vors(creven) rentiers hue(r) achterstellich(eit) hue(re)r/
renten te trecken en(de) te verhalen altoes tot aen d(er)re tijt toe/
dat zij alle samentlijc volcomentlic en(de) al zullen zijn vernueght/
van welcken renten en(de) proffiten elc trecken sal na advenant dat/
zijn jairlike renten groet zijn en(de) gedraeght ende dit sal due(re)n/
den termijn van negen jae(re)n lanc beghynnen(de) van [te] half merte/
naestcomen(de) cor(am) roel(ofs) hoeven januarii xix
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt