SAL7360, Act: V°146.1 (320 of 667)
Search Act
previous | next
Act V°146.1  
Act
Date: 1467-01-20

Transcription

2019-01-27 by myriam bols
Allen den ghenen die dese l(ette)ren sullen sien oft horen lesen/
burgermeeste(re)n scepen(en) en(de) raide der stat van loven(en) saluyt/
doen cont en(de) te weten dat opden dach datum van desen/
voir ons comen es in prop(re) p(er)sone jonch(e)r willem van merode/
here te volen(en) (et)c(etera) als man en(de) momboir jouffr(ouwe) johannen vand(er)/
aa dochter jans wilen vand(er) aa zijnd(er) medegesellynnen en(de)/
heeft geconstitueert gesedt volcomen macht procuracie en(de)/
auctoriteit gegeven zonder e(n)nich wederropen janne van/
opleeuwe willem(me) sanctus wille(m)me maes en(de) pete(re)n beyart/
oft den eenen van hen hebber des briefs Te vervolghen en(de)/
met rechte te bedinghen het zij voir meye(r) en(de) scepen(en) oft/
voir de stat van loven(en) alle en(de) yegewelcke alsulke saken als/
hij uutstaen(de) heeft oft namaels hebben zoude mogen tege(n)/
willem(me) vanden dorpe willem(me) trabbekier en(de) meer and(ere) hue(re)n/
medeplege(re)n uut causen vander lijfrenten die de selve/
p(er)sone en(de) hue(r) medegaringen eysschen(de) zijn op diverse goede/
der vors(creven) jouffr(ouwe) johannen toebehoe(re)nde gelege(n) ond(er) dlant/
van mechelen d(air)af te composeren metter mynnen oft/
rechte volcome(n) quitancie te gheve(n) en(de) te neme(n) en(de)/
vortaen generalic en(de) specialic allet ghene dair inne/
te doen en(de) te vorde(re)n des de selve jouff(rouwe) jonch(e)r willem in/
p(er)sone selve doen zoude mogen in desen telcker tijt oft/
hij telcker tijt tegenwordich en(de) voir ogen wae(re) Gheloven(de)/
voir ons in goed(en) truwen opde verbintenesse van allen sijnen/
goeden tegenwordich en(de) toecomen(de) goet vast gestentich en(de)/
van weerden te houden allet ghene des bijden vors(creven) p(ro)cur(eur)s/
in desen gedaen en(de) gevordert sal worden in e(n)niger manie(re)n/
januarii xx
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt