SAL7360, Act: V°160.1 (347 of 667)
Search Act
previous | next
Act V°160.1  
Act
Date: 1467-02-03

Transcription

2019-01-29 by myriam bols
Item vander questien die is tusschen roelofve roelofs ter eend(er)/
zijden en(de) janne van bullestraten die wynne es des selfs roelofs/
in zijn hof thuydekem in dande(re) alse vander helichtwy(n)ningen/
des voirs(creven) hofs weygelde en(de) allen ande(re)n zaken die zij deen totten/
ande(re)n uut saken des selfs uutstaende hebben Hebben hen/
de selve p(ar)tien verbonden en(de) gesubmitteert in segge(re)n ende/
vriendelike effene(re)n te weten de vors(creven) roelof in willem(me) va(n)/
velthem en(de) janne pieders geheten schoenjan en(de) de vors(creven) jan/
in willem(me) de witte en(de) henr(icke) de witte zijnen neve Welcke/
roelof vors(creven) zijn eysch in gescrifte ov(er)gheve(n) sal bynnen viii/
dagen naestcomen(de) dairop de vors(creven) jan oic met gescrifte/
verantweerden sal bynnen viii dagen d(air) na en(de) bynne(n)/
xiiii nachten d(air) na volgen(de) aenhoe(re)n alle gethuygenesse [va(n)] des/
de vors(creven) p(ar)tien in wedersijde hen vermeten sullen en(de) alsoe/
bynne(n) den selven xiiii nachten op dat zijs oft de drie va(n)/
hen eens eens sijn hue(r) uutsprake doen en(de) ingevalle/
oft zijs niet eens en zijn sullen zij oft de drie va(n) hem/
keysen eene(n) overman die zijn uutsp(ra)ke d(air) af gehouden/
sal zijn te doen bynnen viii dage(n) d(air) na En(de) oft p(ar)tien/
segge(re) gebrake dat zij in die stat gelike zullen mogen/
neme(n) Promitt(entes) ratu(m) naus(nydere) hoeve(n) febr(uarii) iii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt