SAL7360, Act: V°167.3-R°168.1 (365 of 667)
Search Act
previous | next
Act V°167.3-R°168.1  
Act
Date: 1467-02-12

Transcription

2019-01-30 by myriam bols
Uut dien dat jan beyart machiels sone was die met scep(enen) brieve(n)/
van loven(en) vander daet xiiii[c] lviii xvi in febr(uari)[o] geleit es tot/
alle(n) de(n) goede have en(de) erve mathijs van kessele peters maercolfs/
sone wilen arts bryeders opden dach van heden alse ten verstreken(e)/
daige van rechte van dijssendaighe lestleden l met andriese van/
roesme(re) vorste(r) hadde doen dach doen goirde baert katlijne weduwe/
jans wilen boveris pete(re)n de becke(re) arnde cottens janne kegel ende/
aleiten maercolfs op dat zij hen totten voirs(creven) goeden ende besundert/
totter haven nae bescreve(n) die de vors(creven) jan alse geleid inden rechte/
met eend(er) overgegevend(er) cedulle(n) exhibeerde en(de) dede lesen [rechts] hadden
//
willen v(er)meten tot welken daighe de selve p(er)sonen noch gh/
gheen van hen comen en es al eist dat de voirs(creven) andries vorste(r)/
des op sijne(n) eedt behoirlijc gemaent gedragen heeft dat hij de selve/
p(er)sone en(de) elc huer(er) besundert in sijne(n) p(er)sone selve dach van rechte/
hier toe ge behoirlijc gedaen heeft Soe hebben de he(re)n scepen(en) van/
loven(en) t(er) maniss(en) smeyers gewijst voer een vo(n)nisse datmen den/
vors(creven) geleidde(n) vand(en) vors(creven) goeden houden soude inde macht van/
zijne(n) vors(creven) beleide soe v(er)re dat noch voir scepen(en) come(n) es cor(am)/
scabinis in sca(m)pno febr(uarii) xii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt