SAL7360, Act: V°174.2 (377 of 667)
Search Act
previous | next
Act V°174.2  
Act
Date: 1467-02-14

Transcription

2019-02-03 by myriam bols
Want It(em) tybout steenweechs alse geleit totte(n) goede(n) willems vanden waye(n)/
berghe en(de) arts standarts [die] metter stat brieve hem hadde doen leve(re)n/
alle de goede der voirs(creven) p(er)sonen ende dach betekenen van recht op dat/
zij d(air) tegen hadden willen seggen de(n) selve(n) p(er)sone(n) en(de) alle ande(re) hen/
totte(n) selve(n) goede(n) rechts v(er)meten(de) welken dach op heden dyende/
aldair nyema(n)t dan arnd de putte(re) die hem int rechte dede p(rese)nte(re)n/
comen en es om de vors(creven) goede te v(er)antweerd(en) come en(de) d(air) af rechts/
te pleghen comen en es heeft hem op heden te rechte gep(rese)nteert/
in scampno febr(uarii) xiiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt