SAL7360, Act: V°178.2 (384 of 661)
Search Act
previous | next
Act V°178.2  
Act
Date: 1467-02-17

Transcription

2019-02-03 by myriam bols
It(em) want thibaut steenweechs na de(n) rechte d(er) stad va(n) lov(enen) gel(eid) is tot den/
goede(n) have en(de) erve willems vand(en) waye(n)berge en(de) arts stand(ar)ts opde(n) dach va(n) hede(n) als/
opde(n) naeste(n) v(er)schene(n) dage va(n) rechte hadde doen [be]sc(ri)ven de(n) selve(n) willem(me) aerde en(de) alle/
ande(re) die hen d(air) toe rechts v(er)meten(de) ware(n) die he(m) ongebruyc deden aende voirs(creven) goede/
sond(er) he(m) te v(er)nuege(n) va(n) zijne(n) wettige(n) gebreken ende nyema(n)t geco(m)p(ar)eert en/
is Soe hebben de he(re)n scepen(en) va(n) loeven(en) t(er) manisse(n) smeyers gewijst voir i vo(n)nis/
datme(n) de(n) voirs(creven) thybaut vande(n) voirs(creven) goede(n) houde(n) sal inde macht va(n) zijnen/
beleyde soe v(er)re dat noch voir hen come(n) is p(rese)nt(ibus) o(mn)ib(us) scab(inis) febr(uarii) xvii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt