SAL7360, Act: V°192.1 (422 of 662)
Search Act
previous | next
Act V°192.1  
Act
Date: 1467-02-25

Transcription

2019-02-11 by myriam bols
It(em) alsoe voe(r) den raide vand(er) stat in questien en(de) gescille quame(n) jan fyen/
in deen sijde ende jan faige in dande(re) alse van zeke(re)n gebreken die de/
voirs(creven) jan fyen seyde dat hij aenden voirs(creven) faige noch hadde uut sake(n)/
van ghewijsden hootvo(n)nissen der scepen(en) van loven(en) aengaen(de) eenen/
boend(er) lants eygens te leefdale geleg(en) desgelix van (½) boend(er) lants/
dair inne de vors(creven) fyen de faige den vors(creven) fyen geloift soude hebben/
te goeden voer eyg en(de) dat te wae(re)nderen voir eygen Dair [af] de voirs(creven) fyen/
seyde dat hij gheen guedinge en conste gec(ri)gen en(de) dat hij seke(re)n co(m)mer en(de)/
last bove(n) de warandeerscap dair af gedaen [geloift te doene] vonden hadde en(de) de voirs(creven)/
faige meynde dat dit half boender lants hem sculdich wae(re) weder w/
te comen mits zeke(re)n reden(en) bij hem ghealligeert Ten ande(re)n male meynde/
de vors(creven) fyen dat de vors(creven) faige in hem was gehoude(n) van diversen/
costen schaden en(de) haeflik(en) gebrek(en) die hij te hemw(er)t hadde v(er)cleert/
in eend(er) cedullen die de vors(creven) faige geheelic ontkinde meynende/
vand(en) coste(n) van rechte vand(en) hootvo(n)nisse oft die d(air) uut gespruyt/
wae(re)n voldaen te hebben Soe w(er)t hier op bijde(n) raide vand(er) stad/
p(ar)tien int langhe gehoirt get(er)mineert en(de) uutgesprok(en) voer recht/
dat de voirs(creven) p(ar)tien van des den vors(creven) twee stucken erfs aengaet/
malcande(re)n met rechte volgen sullen t(er) plaetsen en(de) inde banc/
daer die goede geleg(en) zijn dat voirt de vors(creven) faige den/
voirs(creven) fyen voldoen sal ofter yet ombetaelt uutstaet van/
den costen van rechte die hij vand(en) voirs(creven) hootvo(n)nisse sculd(ich)/
es te dragen en(de) die dair uut voirt met rechte sijn gevolcht/
ende hebben p(ar)tien van ande(re)n saken d(air)entinde(n) yet te thijden/
dat sij dat doen met rechte dair en(de) alsoe dat behoirt/
in pleno (con)silio februarii xxv
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt