SAL7360, Act: V°193.1 (427 of 667)
Search Act
previous | next
Act V°193.1  
Act
, vervolg op R°193.1
Date: 1467--

Transcription

2019-02-08 by myriam bols
Dit zijn de goede vanden/
vors(creven) vo(n)nisse/
Inden yersten een hof en(de) de goede geheten smayers goede/
metten woeni(n)gen huysen hoven wynnen(de) lande beempden/
eusselen bosschen en(de) allen ande(re)n toebehoirten houden(de) tsamen/
xxviii boend(er) gelegen inde prochie van arslair tusschen smayers/
veken en(de) de brugge geheten de berdde(re) brugge Item thof gehete(n)/
tgoet te hillair metten woeningen huysen hoven wynnen(de) lande/
beempden eeusselen met iiii boende(re)n bosch dair aen gelegen/
en(de) allen ande(re)n toebehoirten houden(de) tsamen xxxii boend(eren) tusschen/
smayers veken en(de) clause tsherden Item thof geheten wijchmans/
goet metten woeningen huysen hoven wynnen(de) lande en(de)/
allen ande(re)n toebehoirten gelegen inde prochie van arslair ter/
plaetsen geheten varlair houden(de) iiii boend(eren) Item aen en(de) op/
ii boend(eren) lants gelegen in drie stucken inde prochie van reet/
neven den bosch claes tsherden vors(creven) Item ii boend(eren) lants geheten/
de hillensvelde gelegen in ii stucken te artslair achter de kercke/
Item vii vierdel bosch geheten langenbosch gelegen te artslair/
neven de halfstrate Item een halster rox mate van antwerpen/
erflic aen en(de) op zeke(re) goede en(de) pande jans de keyser gelege(n)/
te conticke Item een zister rox mate en(de) pacht vors(creven) aen en(de)/
op zeke(re) goede en(de) pande gielis vand(er) biest gelegen te varlair/
ter plaetsen geheten aen deyke Item een zister rox mate ende/
pacht vors(creven) aen en(de) op zeke(re) goede en(de) pande jans bruynen gelegen/
te vairlair Item vi vierdelen rox erflic aen en(de) op zeke(re) pande/
claus vand(er) heyden gelegen te artslair Item een crone erflic/
aen en(de) op thuys en(de) hof met zijne(n) toebehoirte(n) wout(er)s wilen coirloy/
gelegen te reet Item een zister rox mate en(de) pacht voirs(creven) aen/
en(de) op zeke(re) goede jans vander heyden gelegen te nyele Item/
viii s(chellingen) brabants mu(n)te erfchijs op zeke(re) goede jans jacops va(n)/
malais gelegen te wilrick Ende vort aen alle ende yege/
welcke ande(re) goede chijse en(de) erfpachten die wae(re)n jans/
vanden lare ende jans zijns soens te conticke te artslair/
te reet te wilric te hemeshem te stelle ten essche te rumpst/
te boeme te nyele te wairlois oft elswair bynnen/
brabant gelegen uutgenomen nochtan vier vierdelen/
rox antwerpsche mate erfpachts op zeker goede ende/
pande gelegen te zoersel
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt