SAL7360, Act: V°204.1 (444 of 662)
Search Act
previous | next
Act V°204.1  
Act
Date: 1467-03-16

Transcription

2019-07-02 by myriam bols
Vander questie(n) ende geschille dat gehange(n) heeft tussce(n) ja(n)ne de greve/
woenende te libbeke met machtilde(n) jacops zijne(n) wive in deen zijde/
ende aerde taenhouts woenen(de) tsinte pet(er)s rode indandere alse vande(n)/
kintsgedeelte dat de voirs(creven) jan van sijns wijfs wegen meynde te/
hebben in een stuc eeussels houden(de) omtrint een half boend(er) gelijc/
dat belege(n) is aen de biest inde p(ro)chie va(n) nurode tussce(n) ja(n) de lathouwe(re)/
ende jan gorts in deen zijde jan straels gehete(n) loenijs in dandere/
comende metten eene(n) ynde aende goede des voirs(creven) jans gorts/
dair af de selve jan den voirs(creven) aerde aensprake gedaen heeft met/
rechte voir meye(r) ende scepen(en) te nurode ende des d(air) aen cleeft/
Sijn p(ar)tien met ende bij tusscenspreken van e(n)nige(n) hue(re)n mage(n)/
ende vriende(n) ov(er)comen mynlijc eens worde(n) en(de) v(er)accordert d(er)/
poente(n) ende condicie(n) hier na bescreve(n) die zij malcande(re)n gelooft/
hebbe(n) voir hen hue(re)n erve(n) en(de) nacomelinge(n) vast gestentich en(de)/
onv(er)brekelijc tonderhouden Te wete(n) dat de voirs(creven) aert de(n) voirs(creven)/
gehuysscen ter stont gheve(n) ende betale(n) sal twee r(ijnse) gulden(en) te/
xx st(uvers) stuc voir trecht dat hij tot de(n) selve(n) goede(n) hebbe(n) mochte/
dair voir de voirs(creven) gehuyssce(n) geloofde(n) ind(ivisim) dat zij de(n) voirs(creven) aerde/
noch zijne(n) nacomelinge(n) dair af ne(m)m(er)meer aenspreke(n) vexere(n)/
noch moeye(n) en sele(n) bij hen selve(n) noch bij nyeman(de) and(er)s in gheene(n)/
rechte gheestelijc noch weerlijc s(ed) war(andarizare) P(ro)mit(tentes) eu(n)d(em) in om(n)ib(us) iu(r)e ac(ci)[o(n)e?]/
et p(ro)p(ri)etate ad mo(nitionem) mo(do) de(bi)[to] impone(re) et inhe(re)da(r)e cor(am) d(omi)nis et/
cur(iis) a quib(us) depende(n)t Et t(antu)m borch(ove) vync m(ar)cii xvi
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt