SAL7360, Act: V°205.2 (449 of 662)
Search Act
previous | next
Act V°205.2  
Act
Date: 1467-03-08

Transcription

2019-08-10 by myriam bols
It(em) katlijne loenkens die vanden rintmeest(er) he(re)n jans van gave(re)/
hee(re) tsintaechte(n) rode ontboden was voir vrancke(n) willem(air) als burg(ermeester)/
der stad van loeven(en) om betalinge van hue(r) te hebbe(n) va(n) xxxvii(½) r(insche) g(ulden)/
die zij sculdich soude zijn van zekere(n) visschen die zij ende aert/
van overbeke jege(n) de(n) selve(n) he(re) gehaddt hadden d(air) af de selve ka(tlij)[ne]/
hoopte insdeels en(de) besund(er) vande(n) derde(n)deele d(er) selv(er) so(m)me(n) onge/
houde(n) te zijne gem(er)ct dat m(ijn) hee(re) zijn ghelt aen hue(r) niet houde(n)/
en woude mer aende(n) voirs(creven) aerde en(de) dat zij mer de ii deele der/
selver vissche behoude(n) noch gepen(ne)weert en hadde hoe wel dat/
zijse geheelijc ontfing Heeft gelooft de(n) selve(n) rintmeester/
te betale(n) de ii deele d(er) voirs(creven) so(m)me(n) te wete(n) deen helicht d(air)/
af van maendage naestcomen(de) over acht dage(n) en(de) dand(er) helicht/
binne(n) i maent na paessche(n) d(air) na volgende quol(ibet) ass(ecutu)[m] met (con)d(icien)/
dat de voirs(creven) hee(re) des(er) niet jege(n)staende soude blive(n) staende vande(n)/
andere(n) deele der voirs(creven) so(m)men des voirs(creven) arts op zijn beloop va(n)/
rechte om dat op de voirs(creven) ka(tlij)[ne] op dat hijt conste te moege(n)/
verhalen en(de) te v(er)volgen alse de voirs(creven) ii payme(n)ten ov(er)lede(n) en(de)/
gevalle(n) waren cor(am) willem(air) burg(imagistro) m(ar)cii viii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt