SAL7360, Act: V°232.2 (503 of 662)
Search Act
previous | next
Act V°232.2  
Act
Date: 1467-04-10

Transcription

2019-04-29 by myriam bols
Item johannes pynnoc natuerlic heeft gelooft yden wed(uwe)/
vranx wilen van vaelbeke dat hij bynnen xiiii nachten na/
sinxen(en) naestcomen(de) bringen sal voir scepen(en) van lov(enen) woute(re)n/
pynnoc zijnen neve wettich sone jacops wilen pynnocx/
om van hue(r) guedinge en(de) vestich(eit) tontfane vander hofstat/
gelegen inde penstrate achter tvleeshuys te lov(enen) dat meester/
peter nuelens barbier gecocht en(de) gecregen heeft teghen de/
selve wed(uwe) tot behoef des vors(creven) wout(er)s cor(am) borchove(n) nausnid(ere)/
ap(ri)lis x
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt