SAL7360, Act: V°232.4-R°233.1 (505 of 662)
Search Act
previous | next
Act V°232.4-R°233.1  
Act
Date: 1467-04-09

Transcription

2019-03-30 by myriam bols
Item want hubrecht desmet geheten p(er)soens poirte(r) der/
stat van loven(en) die onder den meye(r) van campenhout/
gehacht was bij janne vand(er) paelt voir e(n)nigerhande geloofte/
die hij hem bethiden(de) was dair uut bij hem metter stat/
brieve van hier hadde doen ontslaen en(de) p(ar)tien dach van/
rechte op heden hadde betekent gelijc de selve brieve mencie/
maecten aldair de vors(creven) hubrecht selve niet en compa/
reerde Soe wesen de vonnissen der scepen(en) van lov(enen) ter/
manessen smeyers wair de vors(creven) hubrecht niet en quame
//
ten opstane smeyers en(de) der scepen(en) dat de vors(creven) jan den/
vors(creven) hubrechte [vort] volgen sal met rechte van des(er) saken/
ter plaetsen daer hijt begonnen hadde P(rese)ntib(us) roel(ofs) berghe/
naus(nydere) hoeven vync aprilis ix
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt