SAL7360, Act: V°237.2-R°238.1 (512 of 662)
Search Act
previous | next
Act V°237.2-R°238.1  
Act
Date: 1467-04-13

Transcription

2019-05-04 by myriam bols
It(em) jan camermans sone wijlen jacops ende katlijne brugmans/
zijn wijf van rotselair in p(rese)ncia hebbe(n) gehuert ende bekint dat/
zij gehuert hebben tegen janne van dyeven sone wilen henr(ix) de/
ca(m)me des selfs henr(ix) gelijc die geleg(en) es te rotselair vors(creven) met/
alle hue(re)n toebehoirten van bruwe gerecke dair toe dienende en(de)/
met den hove dair aen geleg(en) en(de) oic tott(er) selv(er) ca(m)men behoiren(de)/
Te houden te hebben en(de) te bewoenen van sint jansmisse bap(tis)[te(n)]/
naestcomen(de) eenen t(er)mijn van sesse jae(re)n lanc due(re)nde deen nae/
dande(r) staphants sond(er) middel volgen(de) elx jaers d(air)enbynne(n) om en(de)/
voe(r) de so(m)me van elf rinscher gul(den) te xx st(uvers) tstuc deen helicht/
te kersmisse en(de) dand(er) helicht ts(in)t jansmisse bap(tis)[te(n)] jairlix te betale(n)/
den vors(creven) henr(icken) janne van dieve(n) de(n) vors(creven) t(er)mijn due(re)nde q(uo)l(ibet)/
ass(ecutu)[m] Met vorweerd(en) en(de) (con)dicien dat de vors(creven) p(ar)tien van/
malcande(re)n sceiden selen moige(n) ten halve(n) tide te wete(n) te(n) yerste(n)/
drie jae(re)n op alsoe dat die ghene van hen die alsoe sceyden wilt/
dit den ande(re)n een jaer te vore(n) sal mote(n) cundig(en) maer oft de/
vors(creven) jan van dyeve(n) bynne(n) den vors(creven) t(er)mijne van vi jae(re)n oft/
oic dair nae dye goede yemande anders verhue(re)n woude oft ver/
huerdt hadde soe souden de vors(creven) gehuysschen de naeste dair
//
af zijn op dat zij wouden en(de) die goede selve behoude(n) soe v(er)re/
zij dair voe(r) soe vele gheve(n) wouden [en(de) wil betalen] alse die ande(re)n luden/
verhuert wae(re)n It(em) selen de vors(creven) gehuysschen den vrede vand(en)/
hove soe bewae(re)n en(de) houden dat dair aende goide gheen scade/
en gesciede en(de) dat de huysinge ald(air) moet de vors(creven) jan van/
dyeven nu vand(en) v den vors(creven) gehuyssce(n) leve(re)n redelijc gerepareert/
en(de) dan voirt moete(n) de vors(creven) gehuysscen die huysinge houde(n) op/
hue(re)n cost den vors(creven) t(er)mijne due(re)nde vand(en) underst(en) rijkelen ned(er)w(er)t/
It(em) w all sal de vors(creven) jan va(n) dyeve(n) den vors(creven) gehuyssche(n) mote(n)/
leve(re)n alle dbruygerec tott(er) vors(creven) ca(m)me(n) behoe(re)nde alse cuypen/
k bruyketel vaten en(de) d(er)re gelijke watervast ende dat sal de/
selen de vors(creven) gehuysschen ts tot hue(re)n afsceiden hem alsoe wed(er)/
over mote(n) leve(re)n Ende alle dese vorweerden Inde est fideiussor/
dictor(um) (con)iug(um) joh(ann)es de hulslair f(ilius) qu(on)d(am) will(el)mi (com)mor(ans) apud/
rotselair et p(ri)mi duo cor(am) roelofs vync ap(ri)lis xiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt