SAL7360, Act: V°239.2 (520 of 667)
Search Act
previous | next
Act V°239.2  
Act
Date: 1467-04-14

Transcription

2019-05-03 by myriam bols
Item navolgende der gelooften gedaen mychiele fyen voir/
de stat van loven(en) bij steven stercx den jonghen aprilis viii/
lestleden heeft hem de selve mychiel fyen tegen den/
vors(creven) steven op heden te rechte ghep(rese)nteert inde banc/
voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(en) aldair de selve steve(n)/
niet en is gecompareert p(rese)ntibus scabinis in scampno/
dempto hoeve(n) aprilis xiiii
Contributors
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt