SAL7360, Act: V°245.2 (528 of 662)
Search Act
previous | next
Act V°245.2  
Act
Date: 1467-04-18

Transcription

2019-05-04 by myriam bols
It(em) is vorweerde waert tsake dat de voirs(creven) huben den voirscr(even)/
jannen dantijn oft hen(ricke) mascure zijn helicht der voirs(creven) so(m)men/
van ja(r)e te jare niet en betaelde gelijck de voirs(creven) jan hentens/
dat in dien gevalle de voirs(creven) jan hentens metter voirscr(even)/
geloiften opden voirs(creven) huben sal moeghen procede(re)n ende op/
zijn goede ende anders niet cor(am) eisdem
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt