SAL7360, Act: V°249.1 (535 of 662)
Search Act
previous | next
Act V°249.1  
Act
Date: 1467-04-17

Transcription

2019-05-04 by myriam bols
Item vander questien die opverstaen en(de) geresen was tusschen/
janne le mandelir in deen zijde en(de) janne del porte poirte(r)/
der stat van loven(en) woenen(de) beide te fraisne in dandere alse/
van zeke(re)n costen en(de) lasten die zij malcande(re)n aengedaen/
hebben uut saken van dat de vors(creven) jan mandelir den vors(creven)/
poirte(r) metter stat brieve alhier bescreven hadde mits/
eenen ryns guld(en) die de vors(creven) mandelir den selven/
poirte(r) eysschen(de) was en(de) diede selve mandelir betaelt heeft/
zoe de poirte(r) bekinde janne du sart en(de) des d(air) aen cleven/
mach Hebben hen de selve p(ar)tien gesubmitteert ende/
verbonden in segge(re)n en(de) vriendelike effene(re)n te weten(e)/
de vors(creven) mandelir in woute(re)n van outgarden en(de) de/
vors(creven) poirte(r) in henricke zijnen sone Met vorwerden/
dat p(ar)tien [de seggers] informacie genomen hebben van p(ar)tien hue(r)/
uutsprake doen zullen tusschen dit en(de) sinxen(en) naestc(omende)/
P(ro)mitt(entes) ratu(m) en(de) oft p(ar)tie(n) segg(ere) gebrake dat zij in die/
stat ande(re) gelike sullen nemen berghe hoeven aprilis/
xvii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt