SAL7360, Act: V°256.4 (556 of 667)
Search Act
previous | next
Act V°256.4  
Act
Date: 1467-04-23

Transcription

2019-05-08 by myriam bols
It(em) uut dien dat gosseal alart d(er) stat poirte(r) te(n) leste(n) daige/
van richte aengesproken hadde lanceloete vand(en) bailleryen/
se hem opseggen(de) dat hijte(n) meshandelt hadde en(de) aen/
hem hantdadich geweest in gra(m)men moede deylen(de) dair/
af den vors(creven) lanceloete den eed ende opde(n) dach va(n)/
hede(n) alse te(n) naeste(n) v(er)streken(en) daige van rechte voir/
oogen niet comen en es om dontschout des vorscr(even)/
lanceloets die hij h(ier) tegen geboden hadde te aenhoe(re)n/
Soe w(er)t gewijst bij vo(n)nisse d(er) scep(enen) van loven(en) met desen/
woirde(n) waer den dach van richte op hede(n) diende/
en(de) de vors(creven) gosseal te(n) opstaen(e) smey(er)s en(de) d(er) scep(enen) niet/
en quame dat de vors(creven) lanceloet van des vors(creven) is/
d(er) aenspraken ongehouden sijn soude eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt