SAL7360, Act: V°266.4 (570 of 661)
Search Act
previous | next
Act V°266.4  
Act
Date: 1467-06-04

Transcription

2019-05-20 by myriam bols
Twee silve(re) potte va(n) i fanchoene de heyse de scheele bove(n)/
metter wapen(en) va(n) bretaengie(n) gebroke(n) met i sterreke(n) aende(n) mo(n)t/
in beyde(n) zijde(n) ond(er) de(n) buyck en(de) de voete v(er)gult wegen(de) tsame(n) x(½)/
m(er)ck en(de) i once [colcx] m(er)cels ouderogge julii iiii[ta]
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt