SAL7360, Act: V°284.1 (608 of 661)
Search Act
previous | next
Act V°284.1  
Act
Date: 1467-06-04

Transcription

2019-06-19 by myriam bols
Item henric haresch geheten mascure in pr(esen)cia heeft gekint/
en(de) gelijdt dat hij opden dach van heden uuten handen jans/
boxhorens ontfangen heeft die selve(re) en(de) guld(en) juweelen die/
lanceloet wilen van blehain en(de) de vors(creven) henric vortijts in/
handen des vors(creven) jans boxhorens gesedt hebben voir twee/
rijd(er)s lijftochten alst blijct bij onsen register julii xxvii/
libro lxiiii den selven janne boxhorens en(de) allen ande(re)n/
interest totten selven panden hebben(de) vand(er) leveringen/
d(er) selver panden volcomentlic quitscelden(de) Geloven(de) d(air)/
af ny(m)mermeer aen te spreken te moyen noch te vexe(re)n/
bij hem selven oft yemant and(er)s in gheenen rechte ghest(lic)/
noch weerlic meldert hoeven junii quarta
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-22 by Xavier Delacourt