SAL7360, Act: V°290.5 (622 of 661)
Search Act
previous | next
Act V°290.5  
Act
Date: 1467-06-08

Transcription

2019-06-19 by myriam bols
Item is vorweerde wart dat sake dat de vors(creven) henric derijke/
dese vors(creven) rente afquete tusschen dit ende kersmesse naestc(omende)/
dat hij dan ongehouden zijn sal van e(n)nigen pachte d(er)/
selver lijftocht te gheve(n) oft te betalen eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-22 by Xavier Delacourt