SAL7360, Act: V°305.4-R°306.1 (654 of 662)
Search Act
previous | next
Act V°305.4-R°306.1  
Act
Date: 1467-06-18

Transcription

2019-06-22 by myriam bols
Want tybaute steenweechs inden name en(de) tot behoef jouffr(ouwe) ka(tli)[ne(n)]/
davijts weduwe jans wilen de prijke(re) met rechte ten versueke/
der stat van loeven(en) gedaen aenden meye(r) van meerhout gelevert/
en(de) in handen gesedt zijn die goede en(de) onderpande h(ier) nae bescreven/
voer gebrec van tweelf rinsch gul(den) lijfpen(sien) ten live va(n) jouffr(ouwe)/
katlijne(n) vand(en) berghe weduwe lod(ewijx) wilen van schore d(air) inne/
de vors(creven) jouffr(ouwe) katlijne davijts hue(r) heffen heeft vallen(de) jairlix/
ix daighe in april gelic scepen(en) brieve van loeven(en) d(air) af/
zijnde vand(er) daet xiiii[c] liii ap(ri)lis ix dat nard(er) v(er)clae(re)n Ende/
jan van diest sone wilen reyners na(tur)lix ende de wynne/
vand(en) selven goeden [die] de vors(creven) goede hante(re)n en(de) gebruyken ende
//
den welken dach van rechte op heden mette(n) vors(creven) v(er)suecbrieve/
besceiden was op heden alhier int recht niet geco(m)p(ar)eert en zijn/
noch oic ande(re) van hue(re)n wegen ende arnoldus van kets als/
p(ro)cur(eur) der vors(creven) jouffr(ouwe) katlijne(n) davijts den vors(creven) dach van/
rechte verwaren(de) Soe hebben de he(re)n scep(enen) van loven(en) ter ma/
niss(en) smeyers geweesen voir een vo(n)nisse datmen der vors(creven) jouffr(ouwe)/
vand(en) vors(creven) goeden houde(n) sal inde macht van hue(re)r levering(en) soe/
v(er)re dat noch voir scepen(en) come(n) es P(rese)ntib(us) scabinis in sca(m)pno junii/
xviii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-22 by Xavier Delacourt