SAL7360, Act: V°306.1 (656 of 662)
Search Act
previous | next
Act V°306.1  
Act
Date: 1467-06-17

Transcription

2019-06-23 by myriam bols
Item wouter taelmaens die beclaecht hadde daneele daneels/
zijnen swagher voirde so(m)me van hondert gulden(en) dair af den/
dach van morghen gedient soude hebben ter eender zijden ende/
de selve daneel ter ander hebben gesamender hant dien/
dach van morgen verlinct ende uuytgestelt tot des yersten/
dijssendaichs nae djaergedinghe naistcomen(de) om dien/
alsdan te diene(n) gelijck hij op morgen gedient soude hebbe(n)/
Inden gevalle nochtan en(de) eve(n)verre de saken en(de) gescille(n) d(air)om/
de voirs(creven) clachte geschiet es ende d(air)om de voirs(creven) p(ar)tien/
voirmaels alhier voir meye(r) ende scepen(en) van loven(en) teghen/
malcande(re)n gedinct hebben dair noch gheen vo(n)nisse afgeg(even)/
en is geweest bynnen den voirs(creven) middelen tijde metter mynne(n)/
oft metten rechte voirs(creven) dair die inne hangt niet geslicht/
oft gheuuytent en worde cor(am) willem(air) burg(imagistr)[o] junii xvii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-22 by Xavier Delacourt