SAL7360, Act: V°307.2 (660 of 662)
Search Act
previous | next
Act V°307.2  
Act
Date: 1467-06-23

Transcription

2019-06-23 by myriam bols
Item andries moens draye(r) heeft geloift clause scribaen clerck/
opden register te betalen(e) twee gulden rijders die hem/
gevallen ende v(er)schene(n) v zijn van v(er)loopen(e) erfchijse te weten(e)/
den eene(n) dair af tonser liever [vrouwe(n)] dage halfoechte naistcomen(de)/
en(de) den ande(re)n te bamisse d(air) nae volgen(de) t(am)q(uam) ass(ecutu)[m] Met/
vorw(er)den oft hij de(n) voirs(creven) [yerste(n)] t(er)mijne liet ov(er)gaen sond(er) betalen/
dat dan de voirs(creven) claus sal moege(n) pande(n) ten huyse des/
voirs(creven) andries voir tgebreck vand(en) voirs(creven) chijse cor(am) willem(air) burg(imagistr)[o]/
junii xxiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-22 by Xavier Delacourt