SAL7360, Act: V°307.4-R°308.1 (660 of 661)
Search Act
previous | next
Act V°307.4-R°308.1  
Act
Date: 1467-06-18

Transcription

2019-06-23 by myriam bols
It(em) wout(er) py(n)noc sone wilen jacops heeft gekint en(de) gelijdt/
voir he(m) zijn erve(n) en(de) nacomelinge(n) janne vand(er) paelt man/
en(de) mo(m)boir yden vander stoct weduwe vrancx wijle(n) willem(air)
//
dieme(n) hiet va(n) vaelbeke voir hen en(de) hue(re)n wettige(n) kijnde(re)n en(de) naco/
melingen dat alsulke(n) comescap als meest(er) pet(er) nuelens barbier gedaen/
heeft ten huyse d(er) voirs(creven) weduwen nove(m)br(is) xx lestlede(n) va(n) eenre/
hofstad gelege(n) inde pensstrate tussce(n) clase bone den jonge(n) en(de) wout(er)e/
de sprenge(re) gesciet is inde(n) name en(de) tot behoef des selfs wouters/
den welke(n) meest(er) pet(er) hij in desen en(de) hier af gelooft heeft te/
ontheffen Heeft voirt gelooft dat hij de selve comescap alsoe/
die gesciet is voldoen sal en(de) guedinge en(de) vestich(eit) dair af sculd(ich)/
zijn te nemen en(de) tontfane t(er) stont als die behoirlijc sal moeghen/
gescien Et ad maiore(m) securitate(m) dict(is) (con)iug(ibus) de p(re)miss(is) facien(dum) d(i)c(t)us/
walt(erus) bona subsc(ri)pta vide(licet) duo q(ua)rt(ariis) vinee sit(is) op de calchovest(ra)te/
int(er) bona jacobi quond(am) blancart et joh(ann)is de thenis sartor(is) de licen(tia)/
obligavit de quo sat(isfacere) et war(andizare) sub uno denar(io) a(n)nui ce(n)sus t(am)q(uam) borch(oven)/
nausnydere junii xviii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-22 by Xavier Delacourt