SAL7360, Act: V°308.2 (661 of 661)
Search Act
previous | next
Act V°308.2  
Act
Date: 1467-06-22

Transcription

2019-06-23 by myriam bols
Alle(n) de(n) ghene(n) burg(er)meest(er)en (et)c(etera) doen cond dat op hede(n)/
voir ons come(n) is in p(ro)pren p(er)sone henr(ic) coels woenen(de) tot/
m(er)hout en(de) heeft geconstitueert gesedt volcome(n) macht p(ro)cur(atie)/
en(de) auc(tori)teyt gegeve(n) sond(er) e(n)nich wed(er)roepe(n) janne laermans oec/
va(n) m(er)hout alle en(de) yege(n)welke zijn saken questie(n) en(de) gescillen/
die hij op den dach van heden uutstaen(de) heeft oft namaels/
uutstaen(de) soude moege(n) hebben voir wat gerichte gheestelijc/
oft weerlijc dat gescien oft geboire(n) soude moege(n) In mel(iori) for(ma)/
p(ro)mitt(ens) ratu(m) salvo s(em)p(er) iusto calculo junii xxii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-22 by Xavier Delacourt