SAL7360, Act: V°47.3-R°48.1 (102 of 667)
Search Act
previous | next
Act V°47.3-R°48.1  
Act
Date: 1466-10-09

Transcription

2018-11-09 by myriam bols
Item overmits dat jouffr(ouwe) ghertruyt van stakenborch weduwe/
gheerts wilen van stakenborch den raide vander stat te kynne(n)/
ghegeven heeft hoe zij na doot huers mans belast is bleven/
met diversen sculden die de selve gheert in sijnen leven(en)/

//
gemaect hadde en(de) sculdich bleef doen hij sterf gedragen(de) tot/
groeten so(m)men die zij bij declaracien overgaf en(de) vort bewees/
dat zij mits seke(re)n testamente gemaect bijden selven wilen/
gheerde dat zij mechtich was derfgoede des selfs wilen/
gheerts om de selve schout te betalen te mogen v(er)copen om/
dat hue(re)n kynde dat zij vanden vors(creven) gheerde behouden heeft/
tot mynde(re)n achterdeele mocht comen Soe is hue(r) om/
sbesten wille geconsenteert en(de) dat bij consente claus van/
stakenborchs huers brueders en(de) jans van coudenberghe huers/
swagers oems huers vors(creven) kynts dat zij die vijfthien/
scilde te xiiii stuvers tstuc die opder stat wissel van loven(en)/
ond(er) jorise den hont [staen] dien dbeveel en(de) last gegeven is/
inde betalinge der voirs(creven) scult des vors(creven) wilen gheerts bekeert/
sullen [te] wordden Te weten(e) aen janne lederbijl van bie(r) vi/
ryns guld(en) janne van thienen van laken(en) twee r(yns) gul(den) xv/
stuv(er)s en(de) eene(n) ryns guld(en) aen jacope edelhert in/
afcorttingen van dien iiii r(yns) gul(den) en(de) viii st(uvers) van wae(re)n en(de)/
cleynder pennewerd(en) Actu(m) in pleno consilio cor(am) roel(ants) willem(air)/
burgim(a)g(ist)ris et pluribus aliis de consilio oct(obris) ix
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-14 by Xavier Delacourt