SAL7360, Act: V°65.3-R°66.1 (140 of 662)
Search Act
previous | next
Act V°65.3-R°66.1  
Act
Date: 1466-10-25

Transcription

2018-11-08 by myriam bols
Cont zij allen lieden dat jan van leeuwe sone wilen jans/
in p(rese)ncia heeft genomen en(de) bekint dat hij genome(n) heeft/
tegen henricke vander bruggen geheten metten ghelde alle/
alsulke wynnen(de) lande en(de) beempt [also verre die] leen sijn als de selve/
henric liggen(de) heeft te leefdale in div(er)sen stucken houden(de)/
tsamen omtrent xx boender uutgescheiden een dach(mael)/
lants gelegen aldair ter plaetsen geheten hou grecht Te/
houden te hebben en(de) te wynnen van half merte dat was
//
int jair xiiii[c] lxiiii eenen termijn van xii jae(re)n lanc deen na dand(er)/
sonder middel vervolgen(de) elcx jars dae(re)nbynnen om en(de) voir seven/
thien mudden rocx d(er) maten van lov(en) wael bereit met wa(n)ne/
en(de) vlogelen tsint andriesmisse apostels te betalen en(de) om/
begrepen te vastenavonde en(de) te loven(en) te leve(re)n ten huyse/
des vors(creven) henr(ix) Item es vorweerde dat de vors(creven) wynne de/
vors(creven) lande jairlix den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde wel en(de) loflijck besayen/
wynnen werven en(de) mesten sal gelijc reengenoten boven/
en(de) beneden en(de) ghelic zijns selfs lande en(de) tsijnen afscheid(en)/
sal hij die laten als hij die vant tsijnen incomen Item en/
mach de vors(creven) wynne op de drie leste jae(re)n gheene hoirvrucht/
opde vors(creven) lande wynnen Item sal de vors(creven) wynne de willigen/
staende opde vors(creven) goede mogen truncken ten behoirliken tijde/
om de goede met te bevreden behalven dat hij ten lesten/
jair die niet en sal mogen truncken ten wae(re) dat hij de/
vors(creven) goede v(er)maken en(de) bevreden woude Item sal de vors(creven) henr(ick)/
den vors(creven) wynne als hij de vors(creven) leveringe doet den montcost/
gheven en(de) den p(er)den hoy Ende alle dese vorwerden vors(creven)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-14 by Xavier Delacourt