SAL7360, Act: V°67.1 (143 of 667)
Search Act
previous | next
Act V°67.1  
Act
Date: 1466-10-30

Transcription

2018-11-08 by myriam bols
It(em) jan van dyeven sone wijlen henrix woenen(de) te cortbeke overdijle/
in p(rese)ncia heeft gehuert ende bekint gehuert te hebben tegen den proefst/
van ghempe sinte machiels te [vacat] die thiende gelijc tselve goidsh(uys)/
die heeft liggende te cortbeke voirs(creven) met allen hue(re)n toebehoirte(n) Te/
houden ende te hebben van halfmerte naistcomen(de) eene(n) t(er)mijn van/
negen jae(re)n lanc vervolgen(de) elx jairs d(air)enbinne(n) om en(de) vore vie(re)n/
twintich mudden corens der maten van loven(en) goet en(de) payabel met/
wanne en(de) met vede(re)n wael bereyt alle jae(re) s(in)t andries misse apostels/
te betalen ende te leve(re)n te loeven(en) te bruessele oft te mechelen/
dairt den voirs(creven) proefst gelieven sal quol(ibet) ass(ecutu)[m] It(em) es vorwerde/
wairt dat de voirs(creven) jan die leveringe niet doen en woude dat/
hij gestaen sal met alsoe vele voir elc mudde te geve(n) alse de late/
dat verdinghen selen inde langhe weke voir sinxen(en) gelijcmen/
dat gewoenlijc es te doene Inde est fideiussor franco de dyeven/
et p(ri)m(us) berghen vync octobr(is) xxx
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-14 by Xavier Delacourt