SAL7360, Act: V°67.2 (144 of 667)
Search Act
previous | next
Act V°67.2  
Act
Date: 1466-10-30

Transcription

2018-11-08 by myriam bols
It(em) maghtelt weduwe arts wilen sbruyne(n) die beclaecht was van/
pete(re)n moelema(n) voer de so(m)me van thien rijders ende op heden/
dach van rechte hadde aldair de vors(creven) pet(er) niet comen en es/
is met vo(n)nisse der scepen(en) vander voirs(creven) clachten verweert gewijst/
cor(am) om(n)ib(us) scabinis dempto meldert octobr(is) penult(ima)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-14 by Xavier Delacourt