SAL7360, Act: V°70.2 (154 of 662)
Search Act
previous | next
Act V°70.2  
Act
Date: 1466-11-04

Transcription

2018-11-09 by myriam bols
It(em) wouter van daelhem die op heden dach van rechte hadde tege(n)/
jannese van loen die hem ongebruyc dede aen een huys ende/
hof te meenssele geleg(en) Heeft hem op heden tegen den selven/
jannese te rechte gep(rese)nteert cor(am) scabinis in sca(m)pno no(vem)[br(is)] iiii[ta]
Contributors
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-14 by Xavier Delacourt