SAL7360, Act: V°70.4-R°71.1 (156 of 662)
Search Act
previous | next
Act V°70.4-R°71.1  
Act
Date: 1466-11-04

Transcription

2018-11-10 by myriam bols
It(em) lodewijc gheerts te tieldonc woenen(de) arnt mathijs geheete(n) oliviers/
ende henric vand(en) campe beyde van he(re)nt hebben geloeft indivisim janne/
jaq(ue)mijns rintmeest(er) der cap(it)len van ons(er) liever vrouwen va(n) camerijc tott(er)/
selver cap(it)len behoif alse vand(en) groten vruchte(n) vand(en) cure(n) va(n) herent/
der voirs(creven) cap(it)len toebehoiren(de) van sint jansmisse dat was int jair xiiii[c]/
vie(re)ntsestich eene(n) t(er)mijn van sesse jae(re)n lanc eenp(ar)lijc acht(er)volgen(de) elx/
jaers d(air)enbynnen neghentich guld(en) saluyte xxv stuv(er)s nu in borsen
//
loepen(de) voir elken saluyt gerekent Te betalen deen derdel d(air) af sdijssendaichs/
nae derthiendach dander derdendeel sdijssendaichs nae beloeken(en) paesschen/
en(de) tderde derdendeel sdijssendaichs nae sint jans dach baptisten den vors(creven)/
he(re)n oft hue(re)n p(ro)cu(r)e(ur) jairlix den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) te bruessel ind(er)/
stat wissel op der voirs(creven) pechte(re)n ave(n)tue(re) en(de) last te leve(re)n quol(ibet) assecut(um)/
dair af de vors(creven) pechte(re)n de payen al betaelt hebben soe v(er)re die totte(n)/
daige van heden gevallen zijn Ende es vorweerde oft de vors(creven) paymi(n)ten/
niet betaelt en wordden en(de) de vors(creven) he(re)n d(air) o(m)me synden moesten nae den/
valdach voird(er) dan tot bruessel dat dan de vors(creven) pechtene(re)n voer eene(n)/
geco(m)mitteerden die de voirs(creven) cap(it)le d(air) o(m)me uutsynden soude te p(er)de betalen/
sullen elx sdaichs als te sijne(n) coste tweelf stuv(er)s en(de) voer eene(n) geco(m)/
mitteerd(en) te voete te sijnen coste sesse stuv(er)s en(de) sullen die voirs(creven) he(re)n/
moigen kyesen wes geco(m)mitteerd(en) zij om de vors(creven) payen te halen/
zullen willen sinden te voete oft te p(er)de cor(am) meldert hoeve(n) no(vem)[br(is)] iiii[ta]
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-14 by Xavier Delacourt