SAL7360, Akte: V°80.1 (179 van 667)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°80.1  
Act
Datum: 1466-11-15

Transcriptie

2018-11-15 door myriam bols
It(em) walterus van daelhem wettich zone henr(ix) wijlen van daelhem/
renu(n)c(ians) eff(ecit) poten(tiam) jacobu(m) hozen te v(er)volghen te v(er)antw(er)de(n)/
te bescudden te bedinghen te wy(n)nen te v(er)liesen alsulke(n) sake en(de)/
questie alse de selve wouter uuyt staende heeft oft hebbe(n) sal/
moeghen teghe(n) jannes vand boe en(de) ald(air) mede te doen ende/
te vorde(re)n dat de selve wouter [doen soude moege(n)] oft hij telker tijt en(de) plaetsen/
yeg(ewordich) ende voir oeghen wae(re) Promitt(ens) rat(um) cor(am) berge hoeve(n)/
nove(m)br(is) xv xv
Nagekeken doorMi-Je Van Gils
ModeratorMi-Je Van Gils
Laatste update:: 2016-06-14 door Xavier Delacourt