SAL7360, Act: V°80.1 (182 of 662)
Search Act
previous | next
Act V°80.1  
Act
Date: 1466-11-15

Transcription

2019-11-13 by myriam bols
It(em) walterus van daelhem wettich zone henr(ix) wijlen van daelhem/
renu(n)c(ians) eff(ecit) poten(tem) jacobu(m) hozen te v(er)volghen te v(er)antw(er)de(n)/
te bescudden te bedinghen te wy(n)nen te v(er)liesen alsulke(n) sake en(de)/
questie alse de selve wouter uuyt staende heeft oft hebbe(n) sal/
moeghen teghe(n) jannes vand boe en(de) ald(air) mede te doen ende/
te vorde(re)n dat de selve wouter [doen soude moege(n)] oft hij telker tijt en(de) plaetsen/
yeg(ewordich) ende voir oeghen wae(re) Promitt(ens) rat(um) cor(am) berge hoeve(n)/
nove(m)br(is) xv xv
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-14 by Xavier Delacourt