SAL7360, Act: V°80.2 (183 of 662)
Search Act
previous | next
Act V°80.2  
Act
Date: 1466-11-15

Transcription

2018-11-20 by myriam bols
It(em) jan baille ende lijsbeth baten zijn wijf in p(rese)ncia hebben verhuert/
ende bekint dat zij verhuert hebben jaspar claes zijn [de] vorsterie [des voirs(creven) ja(n)s] die/
hij inder stadt van loven(en) houden(de) is op de vueghe ende manie(re) hier/
nae bescr(even) te houden ende te hebben vanden daghe van heden/
eene(n) t(er)mijn van twee jae(re)n lanck v(er)volgen(de) Inden yersten is vorw(er)de/
soe wat geva(n)ghen(en) de voirs(creven) jaspar inder vroente(n) des voirs(creven) jans/
bailge die de vroente sal blive(n) houdende bringt oft ande(re) van/
zijnen weghen dat de voirs(creven) jaspar alle daghe soe lange die/
ghevangen(en) aldair blive(n) selen vanden voirs(creven) janne baille hebbe(n) sal/
eene(n) stuv(er) ende soe wes de selve jan hebben sal vanden ghene(n)/
die op vroent recht ghaen sal de selve jan den voirscr(even) jaspar/
gheve(n) ende betalen tderdendeel Ende oft bijden voirscr(even) jan den/
voirscr(even) geva(n)gen(en) e(n)nige gracie gesciede in des voirscr(even) steet oft/
oick ter beden ende begherte(n) des voirs(creven) jaspar soe sal de voirscr(even)/
jaspar d(air) af van zijne(n) rechte tafslaghe come(n) na advena(n)t bij alsoe/
dat jasp(ar) zijn consent gegeve(n) heeft tot dier gracie(n) Ende voert/
is ondersproke(n) oft den voirscr(even) janne baille te(n)nigher tijt e(n)nighe/
geva(n)gen(en) na datse hem bijden voirs(creven) jaspar oft ande(re)n van zijne(n)/
weghen gelevert wae(re)n ontghinghen dat dat gheenssins zijn/
en sal ten laste vanden voirscr(even) jaspar Ende soe wat de voirs(creven)/
jaspar metter roeden achter strate(n) bij daghe oft bij nachte/
wy(n)ne(n) sal daer en sal de voirs(creven) jan baille gheen recht in/
hebben noch moege(n) eysschen It(em) wat de voirs(creven) jasp(ar) wy(n)ne(n) sal/
met beleyden tot yemants goeden dat sal jan halff hebben/
cor(am) berghe hoeven no(vembris) xv
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-14 by Xavier Delacourt