SAL7360, Act: V°81.3-R°82.1 (184 of 662)
Search Act
previous | next
Act V°81.3-R°82.1  
Act
Date: 1466-11-15

Transcription

2018-11-15 by myriam bols
Item [de vors(creven)] roelof van redingen sone wilen roelofs in p(rese)ncia heeft/
gekint en(de) gelijdt voir hem en(de) sijnen nacomelingen dat/
hem willem en(de) jan voelen gebrued(er) sone wilen henr(ix)/
van libbeke met strancheiden van rechte hebben v(er)vueght/
alsulken i(½) saluyt d(er) mu(n)ten sconinx van vrancrijke ende
//
yngelant lijfpensien staen(de) ten live des vors(creven) roelofs en(de) wilen/
andries van redingen sijns brued(er)s als borghe jans wilen/
van opstalle sone wilen henr(ix) dair inne sij te he(m)wert/
gehouden wae(re)n met scepen(en) brieve(n) van lov(en) vander daet/
xiiii[c] xlix ap(ri)lis xxviii mits der borcht vors(creven) bij hen/
den vors(creven) roel(of) met hue(re)n vriend(en) gedaen Heeft vort/
gekint en(de) gelijdt de selve roelof dat hij uut saken/
d(er) vors(creven) lijftocht van v jae(re)n verloopen vanden vors(creven)/
willem(me) en(de) janne voelen gehaven en(de) ontfangen heeft/
vii(½) saluyte Scelden(de) uut dien vand(en) vors(creven) achterstelle/
van v jae(re)n v(er)lopen den vors(creven) willem(me) en(de) janne volcome(n)tlic/
quijt Geloven(de) den selven willem(me) en(de) janne van dien/
v(er)letten pachte ny(m)mermeer aentespreken te moyen noch/
te vexeren in gheene(n) rechte gheestelic noch weerlick/
en(de) van deser kynnessen tegen eenen yegeliken goet gerecht/
warant te zijne en(de) te bliven tot eeuwegen dagen
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-14 by Xavier Delacourt