SAL7360, Act: V°82.2 (185 of 662)
Search Act
previous | next
Act V°82.2  
Act
Date: 1466-11-17

Transcription

2018-11-15 by myriam bols
Item is vorweerde dat de vors(creven) gelofte sal bliven ond(er) scepen(en) te/
dien eynde gemerct dat de vors(creven) gorijs raes en(de) jouffr(ouwe) ka(tli)[ne]/
noch overdeilt sijn vanden goeden hen verstorven vander/
doot lodewijcx wilen vanden meersberge dat den ghene(n)/
van hen die(n) thof te quadenplas in deylingen valt de vors(creven)/
pe(n)ningen alleene toebehoe(re)n sullen niet wederstaende dat/
die op hen drien sprect cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-14 by Xavier Delacourt