SAL7360, Act: V°94.3 (209 of 662)
Search Act
previous | next
Act V°94.3  
Act
Date: 1466-12-01

Transcription

2018-11-18 by myriam bols
Item jasp(ar) dekens sone wilen jans en(de) gort van ysere sone/
wilen peters beyde woenen(de) te nederyssche in p(rese)ncia/
hebben gehuert tegen arnde van kets als procur(eur) vand(er)/
firmarien vand(en) beghijnhove te loven(en) alsulken wouwe(r)/
als de selve firmarie liggen(de) heeft te nethen(en) Te houd(en)/
en(de) te hebben van sinte mer kersmesse naestcomen(de) eenen/
t(er)mijn van xii jae(re)n lanc v(er)volgen(de) elx jars om xlviii st(uvers) te/
paesschen(en) te bet(alen) den vors(creven) procur(eur) q(uo)lib(et) ass(ecutu)[m] d(air) af dierste bet(alinge)/
innegaen sal va(n) paesschen naestc(omende) ov(er) een jair en(de) niet/
eer Item sulle de vors(creven) jasp(ar) en(de) gort alle de willigen staende/
opde(n) vors(creven) wouwe(r) bynne(n) den vors(creven) t(er)mijn iiii reysen mogen/
truncken te weten(e) d tallen drie jae(re)n ten behoirliken tijde en(de)/
dierste druncken sullen zij moete(n) doen te half merte naestc(omende)/
en(de) oft d(air) e(n)nige willige(n) v(der)droeghden die [sullen sij] mogen afhouwen en(de)/
d(air) voir setten ii leven(de) pooten Item sullen de vors(creven) jasp(ar) en(de) gort/
jairlix va(n) nu vortaen betalen alsulken xii mol(evaten) rocx erflic/
also uuten vors(creven) goeden gaende [ts(int) andriesmesse] sond(er) afslach des vors(creven) steet also/
in tijts dat de vors(creven) firmarie d(air) bij gheene scade en lijde/
behalve(n) En(de) dese vorwerd(en) behalve(n) dat zij op dit jair dat ts(int)/
andr(iesmesse) lestleden viel d(air) af ongehoud(en) sijn It(em) de vissche die d(air) nu op/
liggen die sal de vors(creven) firmarie doen visschen en(de) aenverden cor(am)/
naus(nydere) vync dec(embris) p(ri)ma
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-14 by Xavier Delacourt