SAL7361, Act: R°1.3 (1 of 501)
Search Act
previous | next
Act R°1.3  
Act
Date: 1467-06-25

Transcription

2019-06-24 by myriam bols
It(em) jan ha(n)nyet woenen(de) te name(n) in p(rese)ncia heeft gekint ende/
gelijdt gehave(n) te hebben en(de) ontfangen va(n) willem(me) va(n) buetsele/
sone wilen willems x(½) scilde te xiiii st(uvers) stuck dair af de iii(½)/
vielen tsintjansmisse baptisten a(nn)[o] xiiii[c] lxvi iii(½) te kersmisse/
lestleden en(de) iii(½) op ghiste(re)n gevallen van dien hondert en(de)/
veertich scilde die de selve willem en(de) zeke(re) zijn borge(n) gelooft/
hebben den selve(n) janne en(de) janne zijnen sone voir scepen(en) va(n)/
loeven(en) febr(uarii) xi a(nn)[o] lxii voir de zoene van ja(n)ne wijlen dasset/
Heeft desgelijcx alnoch gehave(n) te hebben vanden selve(n) willem(me)/
dien i(½) scilt te wete(n) op elke(n) d(er) voirs(creven) drie t(er)mijne(n) eene(n) halve(n)/
scilt die tusscen hen en(de) willem(me) van buetsele in questie(n) stont/
op tverclare(n) va(n) goede(n) manne(n) die ov(er) tractaet vand(er) voirs(creven)/
zoene(n) ware(n) R(ecognoscens) sat(is)f(actum) p(ro)mitt(ens) null(atenus) alloq(ui) s(ed) war(andizare) roelants/
tymple junii xxv
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-21 by Jos Jonckheer