SAL7361, Act: R°109.2 (238 of 502)
Search Act
previous | next
Act R°109.2  
Act
Date: 1467-12-12

Transcription

2019-08-01 by myriam bols
Item joes van eze(re) poirter der stat van loven(en) die op heden dach/
van rechte hadde met brieven der selver stat tegen reynere/
vander ryvie(re)n uut saken van eenen verreyken gesciet tarschot/
over den vors(creven) joese voir tgerichte aldair heeft hem op den dach/
van heden tegen den vors(creven) reyne(re)n die tsijnen dage niet come(n)/
en is te rechte gep(rese)nteert cor(am) eisd(em)
Contributors
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-05 by Jos Jonckheer