SAL7361, Act: R°11.3 (25 of 504)
Search Act
previous | next
Act R°11.3  
Act
Date: 1467-07-04

Transcription

2019-07-03 by myriam bols
It(em) de voirs(creven) iiii p(er)sone hebbe(n) gelooft ind(ivisim) binne(n) xl dage(n) naestcomen(de)/
te v(er)crige(n) binne(n) de(n) goidsh(uys) vand(en) mynd(er)bruede(re)n te loeven(en) tgebet van/
iii(½)[c] cloeste(re)n Et p(ri)m(us) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-28 by Jos Jonckheer