SAL7361, Act: R°11.5 (27 of 503)
Search Act
previous | next
Act R°11.5  
Act
Date: 1467-07-04

Transcription

2019-07-03 by myriam bols
It(em) de voirs(creven) jan roelofs en(de) roelof barbiers hebbe(n) gelooft ind(ivisim) de(n) voirs(creven)/
iiii p(er)sone(n) op lantssoene dat zij met des voirscr(even) steet gestaen sele(n)/
en(de) oft hen dair jege(n) yet gesciede oft wedervoere dat zijse d(air) af/
ontheffen selen soe v(er)re zij als voe(r) h(ier) af heffen(en) en(de) ontfaen/
sele(n) en(de) niet voirde(r) met alle(n) coste(n) en(de) laste(n) d(air) op loepende zij ware(n)/
van rechte oft and(er)e eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-28 by Jos Jonckheer