SAL7361, Act: R°123.2 (266 of 503)
Search Act
previous | next
Act R°123.2  
Act
Date: 1468-01-18

Transcription

2019-08-06 by myriam bols
It(em) navolgende der uutsprake(n) gesciet januar(ii) xv a(nn)[o] lxi tussce(n)/
janne fyen in deen zijde ende de(n) voirs(creven) steven stercx in dande(re)/
alse van zeke(re) warand(er)scap van huyse en(de) hove inde wijng(ar)tst(ra)te/
gelegen van eene(n) erfrijdre toebehoiren(de) d(er) bruederscap va(n) s(in)te/
jacops op de biest en(de) ande(re) poente(n) ald(air) begrepe(n) Heeft geco(n)/
senteert de voirs(creven) steven [ende begheert] soe wanneer de voirs(creven) jan fyen dinhout/
d(er) selver uutspraken voldaen sal hebben na inhout des registers/
op calabers came(r) dat de voirs(creven) willem [stercx] alsdan de(n) voirs(creven) ja(n)ne/
fyen insgelijcx van zijns vad(er)s wege(n) de selve uutsprake voldoe/
en(de) hem alsdan doe en(de) late volge(n) alsulke(n) beleytbr(ieve) spreken(de)/
op henr(icke) wilen reymair en(de) i scepen(en) brief van thiene(n) spreken(de)/
van i rijd(re) erflijc oft de w(er)de d(air) af als staen in i doozen/
ind(er) came(re)n voirs(creven) ald(air) gebracht bij d(er) weduwe(n) des voirs(creven)/
wilen henricx en(de) dat heeft gelooft de voirs(creven) willem alsoe/
te doen en(de) te volbringe(n) t(am)q(uam) ass(ecutum) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-12 by Jos Jonckheer