SAL7361, Act: R°123.4-V°123.1 (267 of 504)
Search Act
previous | next
Act R°123.4-V°123.1  
Act
Date: 1468-01-21

Transcription

2019-08-06 by myriam bols
Alsoe als onlanx henric hauweels meye(r) van arsschot ten v(er)volghe van/
woute(re)n janssone metter stat brieve(n) versocht es geweest te bedwingen henr(icke)/
willems arnde loenijs ende henricke vander braken zijn onderseten totte(n)/
voldoene van seke(re)n scepen(en) brieve(n) van loven(en) die de voirs(creven) wout(er) over de/
voirs(creven) drie p(er)sone gevo(n)nist hadde ende de selve meye(r) bedwonge(n) heeft/
den voirs(creven) henricke vander braken dat hij op heden te loven(en) inne come(n)
//
es daer hij van wegen des voirs(creven) wout(er)s gedaen wart Heeft oick/
geseecht de selve meye(r) hoe hij alle de goede des voirs(creven) arnts loenijs/
onder hem beslagen heeft ende dat hij den selven arnde niet en/
heeft conne(n) vinden en(de) dat sijn dyeners den voirs(creven) henricke wille(m)s/
in gelufte(n) hier o(m)me hebben gesteken op heden te loven(en) inne te/
comen al mocht sijn dat hij niet en ware gecomen Soe es dese/
sake bijder stat verstelt tot van iii sat(er)daige naistcomen(de) in viii daige(n)/
binne(n) welke(n) tide de voirs(creven) meye(r) zijn debvoir voirts hier inne/
doen sal om henricke en(de) arnde uut(er)lic te bedwinge(n) totten/
voldoene der voirs(creven) scepen(en) brieve(n) oft te loven(en) inne te comen/
oft hij heeft gelooft ten selve(n) daige weder voe(r) de stat te comen/
inde(n) state als hij nu es om voirt inder stat saken dan te/
gescieden des recht soude wesen cor(am) hoeve(n) burg(imagistro) tymple/
scab(ino) et plu(r)ib(us) aliis de (con)silio januar(ii) xxi
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-12 by Jos Jonckheer