SAL7361, Act: R°131.2 (276 of 503)
Search Act
previous | next
Act R°131.2  
Act
Date: 1468-02-04

Transcription

2019-08-07 by myriam bols
Item op tgescille tusschen de bedesetters van mulsteden in deen zijde/
en(de) janne de brieve(re) mu(n)te(r) in dand(ere) om der pandinge wille/
van eenen p(er)de dat den vors(creven) janne afgepant was voir tvoldoe(n)/
ons gened(ichs) he(re)n beden d(air) op de selve jan tot mulsted(en) gesedt/
was en(de) dair inne de selve bedesetters meynd(en) dat hij was/
gehouden d(air) af hij de contrarie hoopte mits d(er) vrijdich(eiden)/
vande(n) mu(n)ters niet myn hij bekinde dat hij tot her/
toe aldair bede betaelt hadde Es get(er)mijneert bijden raide/
vand(er) stat zoe verre de voirs(creven) jan zijn aendeel vand(er)/
selv(er) beden metten cost d(air) op gelopen niet en betaelt dat/
dan de vors(creven) bedesetters tvoirs(creven) p(er)t exeque(re)n sullen met/
v(er)copingen tot d(er)re tijt toe dat de vors(creven) jan de mu(n)te(r)/
mits p(ri)vilegien onsen gened(ichen) he(er)e achtervolgen(de) d(er) instructien/
volcomen claernesse sal hebben gedaen en(de) dat gecleert sal wesen/
om vry te moeten wesen p(rese)ntib(us) d(omi)nis de consilio febr(uarii) iiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-12 by Jos Jonckheer